Gdzie znajdę numer licencji?

W przypadku zakupu AutoMapy w wersji OEM czyli gotowej do użycia zainstalowanej na karcie pamięci dostarczonej w zestawie nawigacyjnym, 10-znakowy numer licencji jestnaklejony na pudełku od karty pamięci oraz jest wygrawerowany na karcie pamięci. Dodatkowo, w formie elektronicznej, numer licencji znajduje się w pliku tekstowym: AutoMapa.lic w folderze na karcie pamięci: AutoMapa EU|Maps|[folderze mapy].

W przypadku AutoMapy zakupionej w pudełku typu DVD-box w sprzedaży detalicznej lub dostarczonej w zestawie nawigacyjnym, ale w formie nie zainstalowanej na urządzeniu, numer licencji znajduje się na karcie licencyjnej ze zdrapką wewnątrz opakowania.

Warto zapisać numer licencji w bezpiecznym miejscu. Jest niezbędny zarówno przy pobieraniu aktualizacji map i programu jak i w sytuacji np. zagubienia lub kradzieży zestawu nawigacyjnego. Posługując się numerem licencji można wówczas przenieść licencję AutoMapy na inne, nowe urządzenie oraz monitorować ewentualne próby użycia licencji przez osobę, która weszła w jej posiadanie w sposób nielegalny.

Jak mogę sprawdzić termin ważności licencji?

Aby sprawdzić termin ważności należy:

Najczęstsze błędy:

Co to jest subskrypcja?

Subskrypcja upoważnia do pobierania aktualizacji map oraz programu. Jeśli na opakowaniu nie zaznaczono inaczej, kupując licencję jednocześnie otrzymuje się 12-miesięczną subskrypcję. Gdy termin subskrypcji upłynie, nadal można korzystać z ostatnio pobranej wersji programu i map.

Traci się jednak prawo do pobierania kolejnych, nowszych aktualizacji. Aby przedłużyć dostęp do aktualizacji należy kupić kolejną subskrypcję (na kolejny okres).

Formularz został wysłany. Co dalej?

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia, na podany mail kontaktowy wysyłane jest potwierdzenie złożenia zamówienia.
Następnie na podany w mailu numer konta należy dokonać wpłaty, stosownie do wybranej opcji.
Zamówienie realizowane jest do dwóch dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
W przypadku zakupu subskrypcji lub upgrade, status licencji można sprawdzić na stronie: www.automapa.pl / Dodatki / Status licencji

Po pomyślnym przedłużeniu subskrypcji lub dokonaniu upgrade, można pobrać i zainstalować nową wersję AutoMapy

Co to jest upgrade?

Upgrade oznacza rozszerzenie posiadanej licencji AutoMapa Polska XL o mapy Europy. Nie otrzymuje się nowego numeru licencji, zmianie ulega jedynie typ licencji.

Nie mogę przedłużyć licencji (błędne dane licencyjne). Co mam zrobić?

Jeżeli podczas wysyłania zamówienia na subskrypcję lub upgrade pojawia się komunikat: "Wprowadzone dane są nieprawidłowe. Błędny numer licencji lub nieprawidłowy adres e-mail. Sprawdź i wpisz ponownie prawidłowe dane." Upewnij się, że prawidłowo został wpisany numer licencji bądź adres e-mail, do którego przypisana jest licencja.
Najczęściej popełniane omyłki, to zamiana liter lub cyfr: 0/O/Q, 1/i/L, 2/Z, 3/8/B, 5/S, 6/G, N/H. Częstym błędem jest także zamiana kolejności sąsiednich znaków. W numerze licencji wielkość liter nie ma znaczenia.
Należy się także upewnić, że podawany adres mailowy jest poprawny. Adres mailowy sprawdzić można w samej AutoMapie, wchodząc w Menu / 2. zakładka / Pomoc i info / O programie

Jeżeli podawane dane są prawidłowe, a komunikat o nieprawidłowych danych nadal występuje, należy
skontaktować się z Pomocą Techniczną AutoMapy.

Nie mogę zarejestrować mapy na urządzeniu. Co mam zrobić?

Możliwe przyczyny to:

1. Pomyłka przy wpisywaniu numeru licencji.

Prosimy zwrócić uwagę na najczęściej popełniane pomyłki cyfr i liter: 0/O/Q, 1/i/L, 2/Z, 3/8/B, 5/S, 6/G, N/H. Częstym błędem jest również zamiana kolejności dwóch kolejnych znaków. We wszystkich stosowanych przez nas kodach nie ma znaczenia czy wpisuje się małe, czy duże litery.

2. Zmiana urządzenia lub karty pamięci.

3. Zmiana oprogramowania sterującego urządzeniem, lub serwis.

4. Problemy z połączeniem sieciowym.

Jak długo mogę używać programu AutoMapa?

Zakupiona licencja dla systemu Windows CE jest ważna bezterminowo. Przez pierwszy rok użytkowania istnieje możliwość pobierania najnowszych wersji. Po tym okresie, aby pobierać nowe wersje, należy wykupić subskrypcję ważną przez kolejny rok (opcjonalnie 2 lata). W wypadku edycji dla systemu Android termin ważności licencji wynika z okresu na jaki została zakupiona. Gdy licencja nie zostanie przedłużona korzystanie z mapy nie będzie możliwe.

Jak mogę zmienić adres e-mail przypisany do licencji AutoMapy?

W przypadku urządzeń OEM licencja jest rejestrowana z góry na adres e-mail producenta. Na przykład, jeżeli posiadasz urządzenie NavRoad to domyślnym adresem jest navroad@navroad.com.
Istnieje możliwość zmiany adresu e-mail przypisanego do licencji w dowolnym momencie. Aby tego dokonać, należy ponownie zarejestrować mapę, podając nowy adres e-mail.