Zamawiając subskrypcję akceptujesz politykę prywatności.

.

Zakup subskrypcji przedłuża dostęp do aktualizacji programu oraz odpowiednich map na kolejne 12 lub 24 miesiące, licząc od momentu wygaśnięcia poprzedniej subskrypcji.

Zwracamy uwagę, że okres przedłużenia subskrypcji biegnie od momentu wygaśnięcia poprzedniej, a nie od daty zakupu nowej subskrypcji. Jeśli jednak, po zakupie subskrypcji, lub upgrade, w wyniku braku ciągłości jej ważność byłaby ona krótsza niż 1 miesiąc, zostanie ona automatycznie przedłużona na 1 miesiąc od daty zakupu. W takim przypadku subskrypcja dwuletnia pozwoli na aktualizację map i programu przez 13 miesięcy od dnia jej zakupu.

Przedłużenia subskrypcji można dokonać, gdy:

- brak ciągłości w jej ważności nie jest dłuższy niż 24 miesiące;

- maksymalna jej ważność nie będzie dłuższa niż 777 dni licząc od dnia zakupu przedłużenia.

Zakup upgrade zmienia rodzaj posiadanej licencji, nie zmieniając terminu wygaśnięcia subskrypcji. Jeśli jednak po zakupie subskrypcji
lub upgrade subskrypcja byłaby krótsza niż 1 miesiąc, zostaje ona automatycznie przedłużona na 1 miesiąc od daty zakupu.

Warunkiem zakupu zarówno subskrypcji jak i upgrade jest podanie numeru licencji AutoMapy oraz adresu e-mail użytego do wykonania rejestracji.

Zakupu nowej subskrypcji dokonać można już na 120 dni przed wygaśnięciem poprzedniej.

Przedłużenie licencji nie jest możliwe jeśli brak ciągłości w ważności licencji jest dłuższy niż 24 miesiące.